ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા CCEની પરીક્ષાને લઈને મોટો નિર્ણય: આ તારીખવાળા ની પરીક્ષા રદ

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ગાંધીનગર દ્વારા વર્ગ -3 ની  ગ્રુપ -A તથા ગ્રુપ -B ને પ્રથમ તબક્કાની સંયુક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તારીખ 1 એપ્રિલ 2024 ના રોજ થી શરૂ કરવામાં આવેલ છે.

હાલમાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા ગ્રુપ એ તથા ગ્રુપ બી ની પરીક્ષા આપવા આવી રહ્યા છે. હાલમાં જોરશોર  થી એ લોકો પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. જ્યારે ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા વારંવાર પરીક્ષા કાર્યક્રમમાં ફેરફાર કરવામાં આવી રહ્યો છે.

હવે ફરીથી એપ્રિલ મહિનામાં અને મે મહિનામાં પરીક્ષાની તારીખ બદલવામાં આવી છે તેથી વિદ્યાર્થીઓ ખાસ નોંધ લે કે જે લોકોને આ દિવસે પરીક્ષા હતી તેઓને તારીખ ચેન્જ થઈ ગઈ છે અને ટૂંક સમયમાં મંડળ દ્વારા નવી તારીખ આપવામાં આવશે તેથી તેઓ આ બાબતનું ખાસ ધ્યાન લે.

Advertisment

CCE ની પરીક્ષા તારીખ માં ફેરફાર

ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા CCE ની પરીક્ષા તારીખ 20, 21, 27, 28, એપ્રિલ 2024 અને 04, 05 મે 2024 ના રોજ રાખવામાં આવેલ તમામ સીટની પરીક્ષા વહીવટી કારણોસર હાલ પૂરતી મફુક રાખવામાં આવેલ છે.

તારીખ 8 મે 2024 અને તારીખ 9 મે 2024 ના રોજ પરીક્ષા કાર્યક્રમ યથાવત ચાલુ રાખવામાં આવશે.

મારા વિશે જાણો... હેલો મિત્રો મારુ નામ HUM છે. મને ભારત અને રાજ્ય સરકારો દ્વારા લાગુ કરવામાં આવતી વિવિધ પરીક્ષાઓ, મહત્વપૂર્ણ યોજનાઓ અને ફાયનાન્સ વિશેની માહિતી ગુજરાતી ભાષામાં લખવી ગમે છે. હું ઓફિસિયલ વેબસાઈટ પરથી માહિતી એકત્ર કરીને વિવિધ માહિતી મેળવ્યા પછી જ લેખ લખું છું. જો તમને મારા દ્વારા લખાયેલો આર્ટિકલ ગમ્યો હોય તો તમે તેને તમારા મિત્રો સાથે પણ શેર કરી શકો છો.

Leave a Comment

close