About Us

Gujarat Info Hub  એ એક ગુજરાતી વેબસાઈટ છે. તેને Gujarat Info Hub Team દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. આ બ્લોગમાંથી તમને જુદી જુદી માહિતી ગુજરાતી ભાષામાં મળશે. આ વેબસાઈટમાં નોકરી અને રોજગાર, સરકારી યોજનાઓ અને બીજી બધી માહિતી ગુજરાતીમાં મળશે. જો મિત્રો તમને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો અમારી ઈમેલ દ્વારા સંપર્ક કરી શકો છો.