શેર બજાર

Ireda share
શેર બજાર

આ એનર્જી સ્ટોક 58% ઘટી શકે છે, સતત નફો આપી રહ્યો છે, નિષ્ણાતોએ કહ્યું – તરત જ વેચો, કિંમત ઘટીને ₹130 થશે!

આ એનર્જી સ્ટોક 58% ઘટી શકે છે, સતત નફો આપી રહ્યો છે, નિષ્ણાતોએ કહ્યું – તરત જ વેચો, કિંમત ઘટીને […]

Bridge Securities Ltd Share
શેર બજાર

આ શેર ₹100 સુધી પહોંચી શકે છે, હાલમાં તેની કિંમત ₹36 છે, તેને ખરીદવા પડાપડી 

આ શેર ₹100 સુધી પહોંચી શકે છે, હાલમાં તેની કિંમત ₹36 છે, તેને ખરીદવા પડાપડી માઇક્રો-કેપ ફાઇનાન્સ કંપની બ્રિજ સિક્યોરિટીઝના

Scroll to Top