ચોમાસું મગફળીનાં પાકમાં આવતા રોગને આવી રીતે ખતમ કરો , આ રહ્યો ઉપાય 

magfali rog dava;ચોમાસું મગફળીનાં પાકમાં આવતા રોગને આવી રીતે ખતમ કરો , આ રહ્યો ઉપાય  ગુજરાતમાં, ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં ચોમાસા દરમિયાન મગફળી એ મુખ્ય પાક છે. પરંતુ વધુ વરસાદ અને ભેજવાળું વાતાવરણ ફંગલ રોગોનું જોખમ વધારે છે. જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિક વિપુલભાઈ બાંભણિયા ખેડૂતોને રોગ નિયંત્રણ માટે નીચેની સલાહ આપે છે.

ધોરણ 12 ની GSEB HSC ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ ઓનલાઇન કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવી?

મગફળીનાં પાકમાં રોગનું કારણ: magfali rog dava

 1. આ રોગ એક ફૂગ, એસપરજીલસ નાઈજર નામની, થી થાય છે.
 2. બીજ જમીનમાં રોપાયા પછી સડી જાય છે.
 3. કાળા ફૂગના બીજાણુઓ મગફળીના બીજ પર જોવા મળે છે.
 4. રોગ વાવેતર પછી દોઢ મહિના સુધી નુકસાન કરે છે.

મગફળીનાં પાકમાં નિયંત્રણ: magfali rog dava

 • બે ઇંચથી વધારે ઊંડાઇએ વાવેતર ન કરવું.
 • ઘઉં અને ચણા સાથે પાકની ફેરબદલી કરવી.
 • રોગ પ્રતિકારક જાતોનું વાવેતર કરવું.
 • બીજને કાર્બોડીજમ 50 ટકા વે.પા. 2.5 ગ્રામ અથવા કાબયોક્સન 37.5 ટકા + થાયરમ 37.5 ટકા ડીએસ 3 ગ્રામ પ્રતિ કિલો બીજના]દરે પટ આપવો.
 • ટ્રાયકોડર્મા હારજીયાનમ 5 કિલો અને 300 કિલો એરડીના ખોળ સાથે ભેળવીને પ્રતિ હેક્ટરે જમીનમાં ભેજ હોય ત્યારે ઉમેરવું.

મગફળીનાં પાકમાં રોગનું કારણ:

 • આ રોગ એક ફૂગ, એસપરજીલસ નાઈજર નામની, થી થાય છે.
 • બીજ જમીનમાં રોપાયા પછી સડી જાય છે.
 • કાળા ફૂગના બીજાણુઓ મગફળીના બીજ પર જોવા મળે છે.
 • રોગ વાવેતર પછી દોઢ મહિના સુધી નુકસાન કરે છે.
મારા વિશે જાણો... હેલો મિત્રો મારુ નામ HUM છે. મને ભારત અને રાજ્ય સરકારો દ્વારા લાગુ કરવામાં આવતી વિવિધ પરીક્ષાઓ, મહત્વપૂર્ણ યોજનાઓ અને ફાયનાન્સ વિશેની માહિતી ગુજરાતી ભાષામાં લખવી ગમે છે. હું ઓફિસિયલ વેબસાઈટ પરથી માહિતી એકત્ર કરીને વિવિધ માહિતી મેળવ્યા પછી જ લેખ લખું છું. જો તમને મારા દ્વારા લખાયેલો આર્ટિકલ ગમ્યો હોય તો તમે તેને તમારા મિત્રો સાથે પણ શેર કરી શકો છો.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top