રક્ષાશક્તિ યુનિવર્સિટી અલગ અલગ અભ્યાસક્રમોની યાદી ,જાણો ભરતીમાં 10 થી 15 માર્કસનો ફાયદો થઈ જસે

rashtriya raksha university course admissions 2024:ગુજરાત રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ઘણા બધા કોર્સ ચાલુ કરવામાં આવ્યા છે તમે પણ રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરી અને ઘણા બધા કોર્સ કરી શકો છો અને નોકરીની સુવર્ણ તક મેળવી શકો છો કારણ કે જો તમે રક્ષા શક્તિમાં અભ્યાસક્રમ કરેલા હશે તો તમારે સરકારી કોઈપણ પરીક્ષા આપશો તો તેમાં પાંચ દસ અને 15 માર્ક વધારે ગણવામાં આવશે એટલે કે તમને 10 થી 15 માર્કસનું ફાયદો થઈ જસે રક્ષાશક્તિ યુનિવર્સિટી અલગ અલગ અભ્યાસક્રમોની યાદી જાણો ભરતીમાં 10 થી 15 માર્કસનું ફાયદો થઈ જસે

રક્ષાશક્તિ યુનિવર્સિટી: વિવિધ શાળાઓ હેઠળ ઓફર કરવામાં આવતા અભ્યાસક્રમો (શૈક્ષણિક વર્ષ 2024-25 માટે) Rakshashakti University: Courses Offered Under Various Schools (For Academic Year 2024-25)

રક્ષાશક્તિ યુનિવર્સિટી ડિપ્લોમા

 • ડિપ્લોમા ઈન પોલીસ સાયન્સ (ગુજરાતી માધ્યમ) – 1 વર્ષ
 • ડિપ્લોમા ઈન પોલીસ સાયન્સ (અંગ્રેજી માધ્યમ) – 1 વર્ષ

રક્ષાશક્તિ યુનિવર્સિટી સ્નાતક Rakshashakti University Graduate

 • બેચલર ઓફ આર્ટસ ઈન સિક્યુરીટી મેનેજમેન્ટ – 4 વર્ષ
 • કમ્પ્યુટર સાયન્સમાં બેચલર ઓફ ટેકનોલોજી (સાયબર સુરક્ષામાં વિશેષતા) – 4 વર્ષ
 • સંરક્ષણ અને વ્યૂહાત્મક અભ્યાસમાં સ્નાતક – 4 વર્ષ
 • શારીરિક શિક્ષણ અને રમતગમતના સ્નાતક – 3 વર્ષ
 • બેચલર ઓફ આર્ટસ (આંતરરાષ્ટ્રીય કાનૂની અને સુરક્ષા અભ્યાસ) – 4 વર્ષ

રક્ષાશક્તિ યુનિવર્સિટી માસ્ટર ઓફ આર્ટસ Rakshashakti University Master of Arts

 • ચાઇનીઝ ભાષા અભ્યાસમાં માસ્ટર ઓફ આર્ટસ (સંકલિત) – 5 વર્ષ
 • રશિયન ભાષા અભ્યાસમાં માસ્ટર ઓફ આર્ટસ (સંકલિત) – 5 વર્ષ
 • અરેબિક ભાષા અભ્યાસમાં માસ્ટર ઓફ આર્ટસ (સંકલિત) – 5 વર્ષ
 • માસ્ટર ઓફ આર્ટસ ઈન પોલીસ એડમિનિસ્ટ્રેશન અને સ્ટ્રેટેજિક મેનેજમેન્ટ/ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન – 2 વર્ષ

લગ્ન પછી આધાર કાર્ડમાં અટક અને સરનામું બદલવું ખૂબ જ સરળ છે, જાણો આ અહીં સરળ રીત 

રક્ષાશક્તિ યુનિવર્સિટી માસ્ટર ઓફ ટેકનોલોજી Rakshashakti University Master of Technology

 • સાયબર સુરક્ષામાં માસ્ટર ઓફ ટેકનોલોજી – 2 વર્ષ
 • આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને મશીન લર્નિંગમાં માસ્ટર ઓફ ટેકનોલોજી – 2 વર્ષ

આધાર કાર્ડથી 10,000 રૂપિયાની લોન મેળવો, મોબાઈલથી આ રીતે મેળવો

રક્ષાશક્તિ યુનિવર્સિટી માસ્ટર ઓફ સાયન્સ Rakshashakti University Master of Science

 • સાયબર સુરક્ષા અને ડિજિટલ ફોરેન્સિક્સમાં માસ્ટર ઓફ સાયન્સ – 2 વર્ષ

રક્ષાશક્તિ યુનિવર્સિટી માસ્ટર ઓફ આર્ટસ અને સાયન્સ Rakshashakti University Master of Arts and Science

 • ક્રિમિનોલોજી અને ક્રાઈમ સાયન્સમાં માસ્ટર ઓફ આર્ટસ/સાયન્સ – 2 વર્ષ
 • નોંધ: આ માત્ર 2024-25 શૈક્ષણિક વર્ષ માટે ઉપલબ્ધ અભ્યાસક્રમોની યાદી છે. યુનિવર્સિટી દ્વારા અન્ય અભ્યાસક્રમો પણ ઓફર કરવામાં આવી શકે છે.

રક્ષાશક્તિ યુનિવર્સિટીમાં કોર્ષ રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટી કોર્સ લિસ્ટ Courses in Raksha Shakti University 2024 Raksha Shakti University Course List

 સ્નાતક

 • ફોરેન્સિક સાયકોલોજીમાં માસ્ટર ઓફ સાયન્સ/આર્ટસ (2 વર્ષ)
 • ફોરેન્સિક સાયન્સમાં માસ્ટર ઓફ સાયન્સ (2 વર્ષ)
 • ફોરેન્સિક એકાઉન્ટિંગ અને નાણાકીય તપાસમાં માસ્ટર ઓફ સાયન્સ/કોમર્સ (2 વર્ષ)
 • LLM ફોજદારી અને સુરક્ષા કાયદો (1 વર્ષ)

રક્ષાશક્તિ યુનિવર્સિટી કોર્ષ અનુસ્નાતક Rakshashakti University Course 2024 Post Graduate

 • સંરક્ષણ અને વ્યૂહાત્મક અભ્યાસમાં માસ્ટર (2 વર્ષ)
 • LLM (કોસ્ટલ અને મેરીટાઇમ સિક્યુરિટી લો એન્ડ ગવર્નન્સ) (1 વર્ષ)
 • આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધો અને સુરક્ષા અભ્યાસમાં માસ્ટર ઓફ આર્ટસ (ભાષા વિશેષતા સાથે) (2 વર્ષ)
 • પોલીસ સાયન્સ અને મેનેજમેન્ટમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિપ્લોમા (ગુજરાતી માધ્યમ) (1 વર્ષ)
 • ઔદ્યોગિક સલામતી અને સુરક્ષામાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિપ્લોમા
 • આપત્તિ વ્યવસ્થાપનમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિપ્લોમા
 • પોલીસ વહીવટમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિપ્લોમા (1 વર્ષ)
 • સાયબર સિક્યુરિટી અને ડિજિટલ ફોરેન્સિકમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિપ્લોમા (1 વર્ષ)

રક્ષાશક્તિ યુનિવર્સિટી કોર્ષ પીજી ડિપ્લોમા Rakshashakti University Course 2024 PG Diploma

 • ફિટનેસ મેનેજમેન્ટમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિપ્લોમા (1 વર્ષ)

રક્ષાશક્તિ યુનિવર્સિટી કોર્ષ ભાષા ડિપ્લોમા Rakshashakti University Course 2024 Language Diploma

 • ચાઇનીઝ ભાષામાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિપ્લોમા (1 વર્ષ)
 • રશિયન ભાષામાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિપ્લોમા (1 વર્ષ)
 • અરબી ભાષામાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિપ્લોમા (1 વર્ષ)

રક્ષાશક્તિ યુનિવર્સિટી કોર્ષ અદ્યતન વ્યાવસાયિક ડિપ્લોમા Rakshashakti University Course 2024 Advanced Professional Diploma

 • ન્યુરોક્રિમીનોલોજીમાં એડવાન્સ્ડ પ્રોફેશનલ ડિપ્લોમા (1 વર્ષ)
 • ક્લિનિકલ ક્રિમિનોલોજીમાં એડવાન્સ્ડ પ્રોફેશનલ ડિપ્લોમા (1 વર્ષ)

રક્ષાશક્તિ યુનિવર્સિટી કોર્ષ ક્લિનિકલ સાયકોલોજી Rakshashakti University Course 2024 Clinical Psychology

 • ક્લિનિકલ સાયકોલોજીમાં એમ ફિલ (RCI) (2 વર્ષ)
 • ક્લિનિકલ ફોરેન્સિક સાયકોલોજીમાં એડવાન્સ્ડ પ્રોફેશનલ ડિપ્લોમા

રક્ષાશક્તિ યુનિવર્સિટી કોર્ષ ડોક્ટર

 • Ph.D. માં
 • મનોવિજ્ઞાન
 • ક્રિમિનોલોજી
 • વર્તણૂકીય વિજ્ઞાન
 • ફોરેન્સિક વિજ્ઞાન
મારા વિશે જાણો... હેલો મિત્રો મારુ નામ HUM છે. મને ભારત અને રાજ્ય સરકારો દ્વારા લાગુ કરવામાં આવતી વિવિધ પરીક્ષાઓ, મહત્વપૂર્ણ યોજનાઓ અને ફાયનાન્સ વિશેની માહિતી ગુજરાતી ભાષામાં લખવી ગમે છે. હું ઓફિસિયલ વેબસાઈટ પરથી માહિતી એકત્ર કરીને વિવિધ માહિતી મેળવ્યા પછી જ લેખ લખું છું. જો તમને મારા દ્વારા લખાયેલો આર્ટિકલ ગમ્યો હોય તો તમે તેને તમારા મિત્રો સાથે પણ શેર કરી શકો છો.

Leave a Comment

close